Aftappen: privacy of veiligheid?

Aftappen: privacy of veiligheid?

Het hele Amerikaanse aftapschandaal kan je bijna niet ontgaan zijn. De Amerikaanse Edward Snowden, nu een ex-medewerker van de CIA,  kwam als klokkenluider naar voren en beschuldigde de Amerikaanse overheid van het massaal aftappen van telefoon en internet gegevens middels het PRISM-programma. Ondanks dat hij nu door de Amerikaanse overheid wordt gezocht en allerlei zware aanklachten aan zijn broek heeft hangen, wordt hij elders over de wereld als held beschouwd.

Onlangs kwam naar voren dat ook in Nederland je privacy niet altijd even goed beschermd wordt; ook in ons kikkerlandje wordt er door de overheid massaal telefoon- en internetverkeer afgetapt om zo mogelijk terrorisme tegen te gaan.  NUtech heeft een onderzoek uitgevoerd onder ruim 2000 Nederlanders om te peilen hoe Nederlanders nou eigenlijk denken over het aftappen op eigen bodem.  Uit het onderzoek komt naar voren dat het overgrote deel van de Nederlander geen probleem heeft met het massaal aftappen, maar liefst 73% geeft aan dat ze er geen problemen mee hebben. Aan de andere kant geeft toch 31% van de respondenten aan er wel problemen mee te hebben. Het aftappen zonder toestemming van een rechter ligt echter iets gevoeliger. Hier geeft namelijk 63% aan problemen mee te hebben tegenover 31% die er geen problemen mee hebben.

Hoewel minister Plasterk van Binnenlandse zaken onlangs nog ontkende dat het aftappen ook in Nederland plaats vindt, denkt ruim 70% van de Nederlanders dat het desondanks toch op grote schaal uitgevoerd wordt.

Er is ook gekeken hoe verschillende aanhangers van politieke partijen tegen haar aftappen aankijken en opvallend hierbij is dat met name de stemmers van VVD (95%), CDA (89%) PVDA (81%) en PVV (78%) steun betuigen voor het aftappen.

Daarnaast is er nog gekeken of er een verschil te ontdekken is tussen mannen en vrouwen en die is er: 74 % van de vrouwelijke bevolking geeft aan dat zij het bestrijden van terrorisme belangrijker vinden dan het hebben van privacy terwijl 52% van de mannen het hier ook mee eens is. Opvallend is ook dat Nederlanders ouden dan 50 jaar minder problemen hebben met het aftappen, 72% vind het bestrijden van terrorisme belangrijker dan privacy terwijl 49 % van de Nederlanders onder de 30 jaar daar zich in kan vinden. Laagopgeleide Nederlanders hebben over het algemeen de meeste moeite met het massaal aftappen, 65% van de laagopgeleiden heeft er geen enkele moeite mee tegenover 72% van de hoogopgeleiden.

Als je kijkt naar de cijfers van dit onderzoek, kun je wel stellen dat men over het algemeen de strijd tegen het terrorisme belangrijker vindt dan privacy wat wel begrijpelijk is echter blijft het toch geen prettig idee dat de Nederlandse overheid af en toe eventjes met je mee kijkt of je je eigenlijk wel gedraagt.

Bron: nutech.nl

Geef een reactie